Thiết kế kệ rượu và cách đặt rượu để bảo quản rượu vang

Có nhiều bạn thắc mắc “Tại sao chúng ta nên để nghiêng hoặc ngang chai rượu vang ?”. Việc bảo quản rượu vang đúng cách không phải chỉ ở nhiệt độ bảo quản phù hợp, mà việc đặt...