Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

+ Vintage Decor thu thập thông tin của người dùng bằng cách: Lấy tên, SĐT từ việc đặt hàng tại:

Nội Thất Cổ Điển Ngược Thời Gian


+ Mục đích sử dụng thông tin:
– Xác nhận đơn hàng cho khách hàng.
– Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc gửi cách chăm sóc tóc, liên lạc giải quyết vấn đề khi khách hàng có trải nghiệm chưa tốt.

2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

+ Vintagedecor.vn thu thập thông tin của người dùng bằng cách: Lấy tên, SĐT từ việc đặt tại:

Nội Thất Cổ Điển Ngược Thời Gian


+ Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như đối tác SMS để có thể chăm sóc khách hàng tốt nhất.
+ Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận đơn hàng, giải đáp nhu cầu, thắc mắc,…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng có thể yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp khi đặt hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Vintage Decor Thiết Kế

Địa chỉ B15 – Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0966.555.333

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ SĐT công ty: 0966.555.333

6. Bảo mật thông tin

Vintage Decor cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai không liên quan. Thông tin của quý khách gửi cho Vintage Decor chỉ sử dụng cho mục đích đặt hàng, liên hệ hoặc gửi tin nhắn để chăm sóc khách hàng.

7. Đổi/Hủy đơn hàng tại Vintage Decor

+ Khách hàng muốn đổi đơn hàng đã đặt: Dùng đúng SĐT vừa dùng đặt sang đơn mới, hệ thống sẽ tự động đổi lịch cho khách hàng.
+ Khác hàng muốn hủy đơn đã đặt: Gọi điện tới hotline đã đặt, báo tên, SĐT và giờ đặt để nhân viên lễ tân xác nhận hủy cho khách hàng.