Mẫu thiết kế hầm rượu vang gỗ sồi đẹp HR14

Mẫu thiết kế hầm rượu vang gỗ sồi đẹp HR14

Thiết kế hầm rượu – Không gian từ trong nhìn ra cửa

Mẫu thiết kế hầm rượu vang gỗ sồi đẹp HR14

Thiết kế hầm rượu – Không gian bên trong hầm rượu

Mẫu thiết kế hầm rượu vang gỗ sồi đẹp HR14

Thiết kế hầm rượu – Không gian khi nhìn từ ngoài vào hầm rượu