Hầm rượu tùy chỉnh cho nhà hàng TCĐ 104

Hầm rượu Mahogany tùy chỉnh này được thiết kế cho Captain Anderson, một nhà hàng bên bờ sông nổi tiếng trên bờ biển vịnh của Florida. Hầm rượu sử dụng một số thành phần giá đỡ rượu bao gồm, giá đỡ bậc thang với các hàng trưng bày, thùng kim cương, cốc, kệ rượu kim loại và tủ tùy chỉnh. Việc đưa khách vào hầm rượu được đánh dấu bằng Cửa hình vuông kiểu Pháp cổ điển mạnh mẽ tuyệt đẹp với hình khắc mỏ neo tùy chỉnh và vỏ gấp. Cuối cùng, nhà hàng đang sử dụng hệ thống làm mát không khí ống dẫn cấp thương mại trong hầm rượu để có điều kiện khí hậu tối ưu.

  • Hầm rượu bằng gỗ gụ với lớp hoàn thiện bằng hạt dẻ
  • Giá đỡ kim loại
  • Tủ tùy chỉnh
  • Ánh sáng màn hình LED
  • Cửa vuông kiểu Pháp cổ điển mạnh mẽ với chạm khắc tùy chỉnh
  • Hệ thống làm mát không khí ống dẫn

Tổng sức chứa: 2.000 chai rượu